Bezpečnostné informácie

Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslanie objednávky cez e-shop Spoločnosti je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa so Všeobecnými obchodnými podmienkami a zároveň vyjadrením súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (Kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Spoločnosť zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií Spoločnosti, bude mu ich Spoločnosť zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na emailovej adrese Spoločnosti.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

a) vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b)
b) doručenie tovaru a identifikácia Kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru
c) potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru
d) evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu
e) evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií
f) zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta

Rozsah osobných údajov a rozsah ich spracovania

Spoločnosť spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

Spoločnosť vyhlasuje, že osobné údaje Kupujúceho budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytne tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Spoločnosť prehlasuje a Kupujúci s tým súhlasí, že e-mailovú adresu Kupujúceho (žiadny iný údaj o Kupujúcom), ktorá zásadne nestačí na identifikáciu osoby Kupujúceho, poskytuje subjektom, ktoré prevádzkujú webové portály heureka.sk, najnakup.sk, a pricemania.sk a iné slúžiace na porovnanie cien tovarov poskytovaných v rôznych obchodoch a e-shopoch. E-mailová adresa Kupujúceho je im poskytnutá za účelom preskúmania spokojnosti Kupujúceho s vybavením objednávky zadanej e-shop. Preskúmanie spokojnosti sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien môže ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý Kupujúci môže, ale nemusí vyplniť. Hodnotenie sa následne prejaví v hodnotení e-shopu uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním objednávky Kupujúci súhlasí s takýmto poskytnutím e-mailovej adresy uvedeným subjektom. Spoločnosť vyhlasuje, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi Kupujúceho sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadáva Kupujúci všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a Spoločnosť s platobnými údajmi neprichádza do styku. Spoločnosť len dostane informáciu o úspešnosti transakcie.

Spoločnosť je oprávnená podľa zákona zasielať e-mail s priamym marketingom vlastných podobných tovarov a služieb osobe, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty Spoločnosť získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb.

 

 
CHCETE VEDIEŤ O NOVINKÁCH A AKCIACH AKO PRVÝ?
Tak neváhajte a prihláste sa k odberu noviniek